แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 11.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กมลทิพย์ กุลวิภากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
ศ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ศิวะนัฎ กนกณัฐศิวัฒนา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
จ 08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สิริชัย จำนงประสาทพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-20.00 น. (เริ่ม 19 ส.ค. 2562)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000