แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อา
เวลาออกตรวจ
16.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จินิส สีห์รา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ ออกตรวจที่ ศูนย์ต่างประเทศ
เวลาออกตรวจ
09.00 - 12.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กันต์กมล จัยสิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
17.00 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กีรติ พัฒนเสรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000