แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.กันต์กมล จัยสิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
17.00 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กีรติ พัฒนเสรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อัง - ศ
เวลาออกตรวจ
20.00-22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทพ.บุญฤทธิ์ สอาดเอี่ยม
ทันตแพทย์ (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 19.00 น
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000