แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.อิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร และ พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิญญู คู่วิมล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
16.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อา
เวลาออกตรวจ
16.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จินิส สีห์รา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ ออกตรวจที่ ศูนย์ต่างประเทศ
เวลาออกตรวจ
09.00 - 16.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000