แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.มงคล บุญศรีพิทยานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมต่อมธัยรอยด์และเต้านม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
09.00 -12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ศิวพร ไชยอำพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไต
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ ,อ,พ ,ส และ อา
เวลาออกตรวจ
08.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านต่อมไทรอยด์และเต้านม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์ 18.00 - 20.00น.
เวลาออกตรวจ
18.00 - 20.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-20.00 น. / ส 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000