แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.สรฉัตร นิลธวัช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
จ-พ 07.00-19.00 น. , พฤ-ศ 07.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง
นักวิชาการฝีกกระตุ้นพัฒนาการ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - พฤ
เวลาออกตรวจ
08.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.นาฎวิภา ยวงตระกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
17.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อาลันณ์ จันท์จารุณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร ,อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อ 18.00 -20.00 น. / อา 17.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000