แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.ณัฐธิดา สุคนธสิงห์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.เจนจิรา กิตติวรภัทร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อรรคพล เลาหพันธุ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.วรุณย์พันธุ์ ลี้เจริญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านผิวหนัง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จุฑาวดี หล่อตระกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านจิตเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ *1,3,5 ของเดือน
เวลาออกตรวจ
14.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000