แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโรคทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พ , อา
เวลาออกตรวจ
พุธ 17.00-20.00 น. , วันอาทิตย์ 14.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ,อ,พ
เวลาออกตรวจ
08.00-14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วีรวัฒน์ แสงภัทราชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.โชติวัฒน์ ตันศิริสิทธิกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ปวีณา สารการโกศล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
วันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์
เวลาออกตรวจ
09.00 - 15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000