41Y

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอย 44
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 1645, 0-2487-2000 ต่อ 2608
อีเมล hr.thonburi1@gmail.com

ร่วมงานกับเรา

 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3 ตำแหน่ง
แม่บ้าน
30 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล
69 ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค
4 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
4 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกุ๊ก
2 ตำแหน่ง
เภสัชกร
6 ตำแหน่ง
พยาบาลทบทวนทรัพยากร (UR NURSE)
2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเภสัชกร
2 ตำแหน่ง
กุ๊ก
7 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เปล
18 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
2 ตำแหน่ง
พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
1 ตำแหน่ง
พยาบาลบริหารความเสี่ยง
1 ตำแหน่ง
พยาบาลสนับสนุนงานทางการแพทย์
1 ตำแหน่ง
นักโภชนาการ
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง
5 ตำแหน่ง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
1 ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
8 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล (รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา)
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จักรยานยนต์
1 ตำแหน่ง
System Analyst
3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1 ตำแหน่ง
Software Support
3 ตำแหน่ง
System Engineer
1 ตำแหน่ง
Hardware Support
2 ตำแหน่ง
ช่างระบบปรับอากาศ
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ห้องผ่าตัด)
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ (OR)
5 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล (OR)
5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
17 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
3 ตำแหน่ง