กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน

วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.

  • คลองบ้านขมิ้น          วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  • คลองวัดช่างเหล็ก      วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
  • คลองน้ำดอกไม้         วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
  • คลองวัดดุสิตาราม      วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 : พัฒนา ขุด ลอก คู คลอง 4 ชุมชน