ติดต่อเรา


 
  

International Office: 

MYANMAR

     ►Yangon Office

        No.(38), Ground floor, 3rd Street, Lanmadaw Township, Yangon.

        Phone: 09776005353

     ►Mandalay Office

       Pentagon star Medical Hub abd Travel

       No.(69), 28th Street, Between 73x74 Street, Mandalay.

       Phone: 09402008686, 09402008787

      ►Myeik Office

        Datkhina Dipar Hospital

        No.(42), Myay No Road, Myeik.

        Phone: 09775788824, 09778899824

     ►Pyay Office

        No.(814), Bogyoke Road, San Taw Quarter, Pyay.

        Phone: 09970002203, 09970002204

     ►Taunggyi Office

         No.(9), West Circular Road, Taunggyi.

         Phone: 0931233366

 

CAMBODIA

     ►Phnom Penh Office

        #175, street 138, Sangkat Toeklaok I , Khan Toulkok, Phnom Penh city.

        Phone: 012 970 077, 089 960 692, 098 968 333.

      ►Battambang Office

         Phum kamakor Sangkat Svay por, Battambong city, Battambong province.

         Phone: 012 970 077, 077 385 444, +66897793619.