โรงพยาบาลเครือข่าย1
2000/22 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
2
55/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
3
150/19 หมู่ 7 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, 40000
4
166 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
5
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง จ. อุบลราชธานี 34000
6
111 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
7
32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหวง ปทุมธานี 12120
8
151 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000
9
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร - ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
10
1110/1 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
11
61/39 ถ.โตกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
12
119 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
13
247-249 Siroros, ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง