โรงพยาบาลเครือข่าย

1 โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
2 โรงพยาบาลธนบุรี 2 55/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
3 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 150/19 หมู่ 7 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, 40000
4 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 166 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
5 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง จ. อุบลราชธานี 34000
6 โรงพยาบาลราชธานี 111 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
7 โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี 32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหวง ปทุมธานี 12120
8 โรงพยาบาลสิริเวช 151 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000
9 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร 121 หมู่ 3 ถนนชุมพร - ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
10 โรงพยาบาลนครคริสเตียน 1110/1 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
11 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 61/39 ถ.โตกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
12 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 119 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
13 โรงพยาบาลสิโรรส 247-249 Siroros, ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000