ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 05 กรกฎาคม 2020 - 11 กรกฎาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 7,9 10 ก.ค.2563)
นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์
 (งดคลินิก 10 ก.ค.2563)
นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
 (งดคลินิก 10 ก.ค.2563)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 10 ก.ค.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 10 ก.ค.2563)

เสาร์

พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก 11 ก.ค.2563)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 11,18,25 ก.ค.2563 และ 1 ส.ค.2563)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 11 ก.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7