ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2021 - 23 มกราคม 2021หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 11,18,25 ม.ค.2564 และ 1 ก.พ.2564)
นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 18 ม.ค.2564)
พญ.ดาราภา มาโนช
 (งดคลินิก 18 ม.ค.2564)
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 18 ม.ค.2564)
พญ.อิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี
 (งดคลินิก 18 ม.ค.2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 18 ม.ค.2564)

อังคาร

นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 10 ม.ค.2564 - 28 ก.พ. 2564)
นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2564)
นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
 (งดคลินิก 12,19,26 ธ.ค.2564)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก19,26 ม.ค.2564)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2564)

พุธ

พฤหัสบดี

นพ.เดโช จักราพานิชกุล
 (งดคลินิก 21 ม.ค. 2564)
นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 21 ม.ค.2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 21 ม.ค. 2564)

ศุกร์

พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 22 ม.ค. 2564)
นพ.ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล
 (งดคลินิก 22 ม.ค.2564)

เสาร์

นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
 (งดคลินิก 23,30 ม.ค2564)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 10 ม.ค.2564 - 28 ก.พ. 2564)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23 ม.ค.2564)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7