ศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา - โรงพยาบาลธนบุรี

การให้บริการของรังสีวินิจฉัยเป็นการให้บริการด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษชนิดต่างๆเพื่อสร้างภาพของอวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ปัจจุบันทาง ร.พ. ธนบุรี ได้มีการนำระบบ PACS (Picture Archiving Communication - System) เข้ามาใช้เพื่อการจัดเก็บผลภาพถ่ายทางรังสีวิทยาซึ่งจะช่วยทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Mammography

        

 


Mammography คือ การตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยการถ่ายภาพของเต้านมสามารถแสดงรายละเอียดโครงสร้างภายในของเต้านมได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ต่อมน้ำนม ท่อน้ำนมมาเปิดที่หัวนม ไขมัน หลอดเลือด ต่อมน้ำเหลือง และชั้นของผิวหนัง MAMMOGRAM เป็นเครื่องมือ X-ray พิเศษเพื่อแยกแยะความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อต่างๆ ในเต้านม ใช้ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม และสามารถค้นหาการจับตัวของแคลเซียมเล็กๆ ที่บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นมะเร็งเต้านม

Ultrasonography

           

 

 

การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คือ การตรวจที่ใช้เครื่องมือการตรวจอวัยวะภายในร่างกายซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (เกิน 20.000รอบ/วินาที) ไม่ใช้รังสีเอ็กซเรย์ ดังนั้น จึงปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ตรวจเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาได้ อัลตราซาวด์จะใช้ตรวจอวัยวะที่มีน้ำหรือเนื้ออยู่ภายในได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้น อวัยวะที่มีลม หรือกระดูก ข้อดีก็คือ อัลตราซาวด์ ปลอดภัย,ไม่มีรังสี ,ตรวจได้รวดเร็ว,สะดวก,ไม่เจ็บปวด สามารถตรวจได้หลายๆ ระนาบ

นอกจากอัลตราซาวด์แบบธรรมดาแล้ว ปัจจุบันยังมี Color Doppler Ultrasound ซึ่งจะมีสีต่างๆ อัลตราซาวด์แบบนี้จะใช้ตรวจหัวใจ, หลอดเลือด

General X-ray

                                 
เอกซเรย์ทั่วไป เป็นเครื่องที่ใช้ในการถ่ายภาพอวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ทรวงอก ปอด ช่องท้อง กระดูก ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันมีระบบ Direct Digital X-ray sensor และอุปกรณ์ที่ชื่อว่า imaging plate ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับฟิล์ม X-ray แต่สามารถถ่ายภาพ X-ray ในรูปแบบดิจิตอลได้ ทำให้ลดระยะเวลาการรอคอยฟิล์ม X-ray ลงได้อย่างมากเนื่องจากไม่ต้องใช้ระบบล้างฟิล์ม และยังช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ เนื่องจากภาพ X-ray ดิจิตอล สามารถปรับความขาว-ดำ (Contrast) ของภาพได้อีกด้วย

CT Scan (Computed Tomography)

           

 

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะฉาย X-ray รอบๆ ร่างกายเรา ซึ่งต่างจากเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาที่ทำการฉายรังสีร่างกายเพียงด้านใดด้าน หนึ่ง เมื่อเครื่องหมุน 1 รอบ X-ray ที่ทะลุผ่านร่างกายจะทำการบันทึกภาพอวัยวะภายในไว้เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงนำภาพที่ได้มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ ที่มีรายละเอียดชัดเจน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะช่วยให้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติในร่างกายที่เครื่องเอกซเรย์ธรรมดาไม่สามารถตรวจพบได้ เช่น เนื้องอก และสามารถเห็นความผิดปกติในอวัยวะใกล้เคียงพร้อมกันหลายอวัยวะ ในการตรวจเพียงครั้งเดียว จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น

BMD (Bone Mineral Density)

          

 

 

การวัดความหนาแน่นกระดูก เป็นการวัดระดับ bone mass ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะโรคกระดูกพรุน โดยการใช้เครื่องมือทางรังสี ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวใดๆก่อนเข้ารับการตรวจ

Digital Subtraction Angiography

          

 

 

D.S.A. คือ เครื่องมือที่ใช้ตรวจหาความผิดปกติของสภาพเส้นเลือด ในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราต้องการทราบ ซึ่งจะให้ภาพเฉพาะเส้นเลือดที่ชัดเจน

หลักการ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับการถ่ายภาพโดยเอกซเรย์ซ้อนๆ กันหลายภาพเป็นชุดๆ แล้วเอาภาพแรกซึ่งไม่มีสารทึบแสงในเส้นเลือด เป็นภาพแรกเริ่มเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วนำภาพนั้นมาลบออกจากภาพอื่นๆ ที่มีการฉีดสารทึบแสงเข้าเส้นเลือด เพื่อให้เกิดภาพเฉพาะของเส้นเลือด โดยลบเอาภาพของอวัยวะอื่นๆ ในบริเวณนั้นออกไป เช่น ลบภาพของกระดูก หรืออวัยวะข้างเคียงซึ่งไม่มีสารทึบแสงออกไปจากภาพ ทำให้ได้ภาพในช่วงการฉีดสารทึบแสงในเส้นเลือดนั้นๆ อย่างชัดเจนมาก รวมทั้งสามารถเก็บภาพมาขยาย หรือลดรูป หรือวัดหาขนาดความผิดปกติต่างๆ เช่น ตรวจความผิดปกติของเส้นเลือด แขน ขา คอ สมอง โดยเฉพาะเส้นเลือดสมองซึ่งมีความละเอียด เนื่องจากมีอวัยวะสำคัญหลายอย่าง อีกทั้งมีโรคหลายอย่างเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง จึงสามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น ภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดโป่งพอง (Aneurysm) หรือ ภาวะเส้นเลือดแดงลัดวงจรต่อกับเส้นเลือดดำโดยกำเนิด (AVM) หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ (A-V Fistular) เป็นต้น จึงต้องใช้ความละเอียดในการตรวจ

Digital Fluorography

 

เป็นการตรวจพิเศษทางรังสี โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ระบบ DIGITAL ส่องตรวจติดตามอวัยวะภายใน เช่นหลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่, ท่อรังไข่และโพรงมดลูก โดยการนำสารทึบรังสีมาใช้ร่วมในการวินิจฉัย

กลับขึ้นบน


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง