โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ของ สำนักเขตบางกอกน้อย และ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ วัดระฆังโฆษิตตารามวรมหาวิหารโรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมโครงการ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ