การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค

การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ เรื่อง"นิ้วล็อค"
โดย นพ.ค้ำวงค์​ สายสมร​ แพทย์ผู้​เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ​ โรงพยาบาลธนบุรี​
ให้กับ ชมรมพนักงานเกษียณอายุ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง นิ้วล็อค