THG Drive-thru Covid19 Test

THG Drive-thru Covid19 Test

เปิดบริการแล้ววันนี้❗️
THG DRIVE-THRU COVID-19 TEST @ลานจอดรถชั้น 6 รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง

✅ สะดวก 

✅ ปลอดภัย

✅ ไม่ต้องลงจากรถ 

‼️เพียง 6,500 บาท‼️

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง