รพ.ธนบุรี มอบหน้ากากผ้า ให้ ตัวแทนชุมชน

รพ.ธนบุรี มอบหน้ากากผ้า ให้ ตัวแทนชุมชน

#โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ #ThonburiHealthcareGroup #THG มอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้นำ 10 ชุมชน ในเขตบางกอกน้อย เพื่อให้คนในชุมชนได้นำไปใช้เพื่อป้องกัน #Covid19 #โควิด

ขอบคุณ
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล และ
คุณทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา
ผู้อำนวยการสายบัญชีการเงิน ที่เป็นผู้ประสานงาน ในครั้งนี้


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง