วัณโรคหลังโพรงจมูก

วัณโรคหลังโพรงจมูก

วัณโรคหลังโพรงจมูก อาจเป็นโรคที่หลายๆ คนเพิ่งเคยรู้จัก แต่จริงๆ มีมานานแล้ว เพียงแต่โอกาสการเกิดอาจน้อยกว่าวัณโรคที่อวัยวะอื่นๆ เท่านั้นเอง

วัณโรค (Tuberculosid, tubercle bacillus) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อไมโครแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacteriaum tuberculosis /TB)  ที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้กับทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายและสามารถทนอยู่ในอากาศ และสิ่งแวดล้อมได้นาน ติดต่อโดยการหายใจ ไอ จาม หากร่างกายอ่อนแอ เชื้อก็จะกำเริบก่อให้เกิดโรคได้

หากมีอาการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ ตอนบ่าย หรือเย็น เหงื่อออกตอนกลางวัน มีอาการเจ็บหน้าอก ไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์ หรือ ไอมีเสมหะปนเลือด ควรไปพบแพทย์

 

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค  คือ 

 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น คนไข้ที่ได้รับเคมีบำบัด หรือ ผู้ป่วยเอดส์
 • ผู้ติดสารเสพติด หรือ แอลกอฮอล์
 • คนจรจัด หรือ คนขาดสารอาหาร
 • คนที่อาศัยอยู่ในที่แออัด หรือ สถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี
 • ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ ญาติที่ดูแล
 • เด็กทารก หรือ ผู้สูงอายุ

 

วิธีป้องกัน

    ►คนทั่วไป

 • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ออกกำลังกายสม่ำเสมอและทานอาหารที่มีประโยชน์
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคในระยะแสดงอาการ เพราะอาจได้รับเชื้อได้
 • รับประทานยาป้องกันตามแพทย์สั่ง ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
 • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ การได้รับวัคซีนป้องกันวั ตั้งแต่เด็กจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ 

    ►ผู้ป่วย

       อาการของโรคแบ่งได้เป็น 2 ระยะ แต่ละระยะมีวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังผู้อื่นในลักษณะที่แตกต่างกัน คือ

 • ผู้ป่วยระยะแฝง เป็นระยะเริ่มต้นที่ไม่เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น แต่ต้องดูแลตัวเองด้วยการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อควบคุมไม่ให้อาการเข้าสู่ระยะแสดงอาการ
 • ผู้ป่วยระยะแสดงอาการ เป็นระยะที่แพร่เชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ควรบ้วนน้ำลาย หรือเสมหะทิ้งในภาขนะที่สามารถปิดปากภาชนะ และเผาทิ้งได้ ควรอยู่แต่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอก พักอาศัยในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรนอนร่วมห้องกับผู้อื่นในช่วงสัปดาห์แรกๆ ที่มีอาการ สวมหน้ากากอนามัย และปิดปากเวลาไอหรือจาม

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง