การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test)

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test)

Sleep Test คือ อะไร

เป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ กล้ามเนื้อ รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย ปัจจุบันจัดว่าเป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐานสากล (Gold standard) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่พบบ่อยเช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ขณะหลับ หรือ ที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า หยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น

 

เมื่อไหร่จึงควรรับการตรวจ Sleep Test

  • ข้อบ่งชี้ที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ หรือ อาการง่วงนอนกลางวันมากผิดปกติ ทั้งๆที่ได้นอนอย่างเพียงพอแล้วหายใจลำบาก และสงสัยว่าจะมีการหยุดหายใจขณะหลับ หรือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติอื่นๆ เช่น นอนแขนขากระตุก นอนกัดฟัน หรือ นอนละเมอ นอนฝันร้าย สะดุ้งตื่นเป็นประจำ เป็นต้น
  • ทั้งนี้ก่อนตรวจ ท่านควรพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคการนอนหลับโดยตรง หรือ แพทย์เฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หู คอ จมูก หรือ อายุรแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ หรือ ระบบประสาท เพื่อสอบถามประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อน เพื่อพิจารณาทางเลือก หรือ ความจำเป็นในการตรวจและรักษาในแบบต่างๆ

 

การตรวจ Sleep Test มีความจำเป็นต่อท่านอย่างไร

เป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐานสากล  สำหรับใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรคภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA) ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนและการตัดสินใจทางเลือกในการรักษา ประโยชน์จากการตรวจที่สำคัญต่อมา คือ จะใช้ในการตั้งค่าความดันลม (Pressure titration) ในกรณีที่ท่านรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการเลือกใช้เครื่องเป่าความดันลม เพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจ (Continuous positive airway pressure : CPAP) และใช้ในการปรับระดับการเคลื่อนของขากรรไกร ในกรณีที่ท่านเลือกใช้เครื่องครอบฟัน (Oral appliances) นอกจากนี้ยังใช้ติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดทางเดินหายใจส่วนต้น รวมถึงยังช่วยในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวกับการนอนได้อีกด้วย

 

การตรวจ Sleep Test มีแบบใดบ้าง และควรเลือกตรวจอย่างไร

ตามนิยามของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์การนอนหลับของสหรัฐอเมริกา (American Academy of Sleep Medicine) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และใช้อ้างอิงในระดับสากล แบ่งการตรวจสุขภาพการนอนหลับ หรือ Sleep test ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่า Sleep study ออกเป็น 4 ระดับ ตามความละเอียดของข้อมูลที่ตรวจ

 

ENT 01


ศูนย์ Sleep Lab


แนะนำโปรแกรมตรวจ


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง