เช็กเส้นทาง! ปิดการจราจรห้วง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2-5 พ.ค.

เช็กเส้นทาง! ปิดการจราจรห้วง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2-5 พ.ค.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 

 

 

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562

 

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง