ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด บริการตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยครบครัน อาทิ การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย (ELECTRODIAGNOSIS) การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านกายภาพบำบัดต่างๆ การฝึกกิจวัตรประจำวัน เช่น การจับหยิบสิ่งของ การถอด-ใส่เสื้อผ้า การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เหมาะสม รวมถึงการฝึกการกลืน นอกจากนั้นยังมีการให้บริการสระธาราบำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษาโดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำช่วงพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ธาราบำบัดสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคกระดูก และข้อโรคทางระบบประสาทและโรคอ้วน โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้บริการดังนี้

 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation : PM&R)

 • รับปรึกษาและออกตรวจทุกวัน
 • ตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย (Electro Diagnosis)

 

EMG  

การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyo Graphy)

 

NCS/NCV  

การตรวจการชักนำของกระแสประสาทด้วยไฟฟ้า (Nerve Conduction Studies/Velocity)

 

กายภาพบำบัด (Physical Therapy : PT)

การใช้การออกกำลังเพื่อการรักษา เพื่อเพิ่มกำลัง และ ความทนทานของกล้ามเนื้อ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวข้อต่อ

 

ธาราบำบัด (Hydrotherapy)

               

 

              

   

 

   

สระธาราบำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึกและออกกำลังในน้ำ ธาราบำบัดจึงสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ เช่น

ผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อันเนื่องมาจาก โรคอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อเฉียบพลันและเรื้อรังต่างๆ การออกกำลังกาย หรือการฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่อ่อนแรงในน้ำ จะทำได้ง่ายและสามารถทรงตัวในขณะเดินได้ง่ายกว่า เพราะมีแรงลอยตัวของน้ำช่วยพยุงผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การทรงตัว นอกจากนี้กระแสน้ำที่สัมผัสผิวหนังรอบตัว จะช่วยเป็นสื่อให้ร่างกาย ได้มีการเรียนรู้ในการฝึกการทรงตัวได้ดีขึ้น

ผู้ป่วยกระดูกหัก หลังผ่าตัดหรือหลังถอดเฝือก เดินลงน้ำหนักไม่ได้เต็มที่ น้ำจะช่วยพยุงตัวได้บางส่วน ความอุ่นของน้ำทำให้อาการป่วยลดลง อุณหภูมิของน้ำที่อุ่น ทำให้เนื้อเยื่อรอบๆข้อนุ่มตัวทำให้ง่ายต่อการยืดเหยียดข้อ ทำให้ฝึกเดินได้เร็วขึ้น

ผู้ป่วยโรคข้อต่างๆ เมื่อพ้นระยะข้ออักเสบเฉียบพลันแล้ว น้ำอุ่นสามารถช่วยลดปวด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆข้อ ลดการยึดติดข้อได้ การออกกำลังกายและการเดินในน้ำจะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อลดลง ทำให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคอ้วน จะสามารถออกลังกายในน้ำได้สะดวกและเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มากกว่าบนบก โดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ที่อาจทำให้ข้อมีการบาดเจ็บได้

บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเครียด และเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน น้ำอุ่นจะช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น และแรงดันจากกระแสน้ำ (Jet stream) ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เปรียบเสมือนการนวดทำให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดลง และลดโอกาสการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกายได้ดีกว่าบนบก สระธาราบำบัดของโรงพยาบาลธนบุรี มีพื้นที่กว้างพอในการใช้ฝึกและออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย แสงสว่างพอเหมาะอากาศถ่ายเทสะดวก น้ำในสระสามารถปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย จะช่วยทำให้รู้สึกอุ่นสบายผ่อนคลาย มีระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบหมุนเวียนน้ำผ่านการกรอง และฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบคลอรีนและโอโซน พร้อมระบบกระแสน้ำ (Jet Stream) เพื่อช่วยในการออกกำลังและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงอุปกรณ์พยุงตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและฝึกผู้ป่วย เช่น

 • ทุ่นลอย พยุงตัว – แขนขา
 • บาร์คู่ (Parallel bars) ใช้พยุงตัว หัดเดินในน้ำ
 • เก้าอี้ยกไฮดรอลิก (Hydraulic chair) ช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นลงสระ
 • เครื่องยกตัว (Safety hoist) ช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นลงสระ เพื่อความปลอดภัยขณะอยู่ในน้ำ
 • มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 

การว่ายน้ำและการออกกำลังกายทางน้ำให้ประโยชน์อะไรบ้าง

 • ทำให้ร่างกายแข็งแรง
 • ทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหวดีขึ้น
 • กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและความอดทนรวมทั้งการทรงตัวดีขึ้น
 • ทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น
 • ใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังได้รับอุบัติเหตุ
 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลดน้ำหนัก
 • ลดความตึงเครียด

 

วิธีการออกกำลังกายในน้ำมีอะไรบ้าง

 • การเดินหรือการวิ่งในน้ำ ความลึกของน้ำอาจจะระดับเอวหรือระดับหน้าอก ประโยชน์ของการวิ่งในน้ำเหมือนกับการวิ่งบนบก แต่จะมีอุบัติการณ์ของอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบน้อยกว่าการวิ่งบนบก แรงต้านของน้ำจะทำให้ร่างกายใช้พลังงานมาก
 • การเต้น aerobic ในน้ำ (Water aerobics) เพียงครั้งละ 20 นาทีก็สามารถทำให้หัวใจแข็งแรง
 • การสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ (Water toning/strengthening training) โดยการเคลื่อนไหวร่างกายต้านกระแสน้ำ หรือใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
 • การฝึกการเคลื่อนไหวของข้อ (Flexibility training) เพื่อให้ข้อได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่
 • ธาราบำบัด (Water therapy and rehabilitation) ใช้บำบัดทางการแพทย์
 • การทำโยคะในน้ำ (Water yoga and relaxation) เป็นการฝึกโยคะในน้ำเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • การออกกำลังในน้ำลึก (Deep-water exercise) เป็นการออกกำลังในน้ำลึกโดยที่เท้าไม่สัมผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 • การวิ่งในน้ำลึก (Deep-water jogging/ running) เหมือนกับการวิ่งแต่เท้าไม่สัมผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 • การออกกำลังกายโดยใช้กำแพง (Wall exercises)
 • การว่ายน้ำ

 

การออกกำลังในน้ำสำหรับผู้ที่มีข้ออักเสบ

ผู้ที่มีข้ออักเสบมักจะประสบปัญหาเรื่องการปวดข้อ เมื่อเวลาออกกำลังเนื่องจากข้อได้รับแรงกระทบกระแทกมาก ทำให้เกิดการอักเสบของข้อ การออกกำลังในน้ำจะช่วยลดปัญหาปวดข้อลงได้ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

 

ทำไมต้องออกกำลังในน้ำ

 • กระแสน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวดและอาการข้อติด
 • กระแสน้ำอุ่นจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 • น้ำจะช่วยลดแรงกระแทกของการออกกำลังกาย
 • แรงต้านของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
 • กระแสน้ำจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

 

เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electrical Traction Machine)

 

 

 

ช่วยบรรเทาอาการกดทับหรือเบียดเส้นประสาทจากหมอนรองกระดูก หรือภาวะที่กระดูกมีหินปูนกดทับในระดับคอ หรือหลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • C - Traction คือ เครื่องดึงคอ
 • P - Traction คือ เครื่องดึงหลัง
   

เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulator)

               

 

 

การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ กระตุ้นให้ผู้ป่วยเรียนรู้การเคลื่อนไหว ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาทางด้านระบบสมอง และ เส้นประสาท หรือใช้บำบัดในระยะการฟื้นตัวของสมองและเส้นประสาท

 

เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อการรักษา (Ultrasound)

 

      

 

มีช่องคลื่นระหว่าง 0.5 - 2.0 MHz ให้ผลทางด้าน Termaleffect และ Non termaleffect ช่วยบรรเทาการอักเสบตึงตัวของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อ เร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื้อ และบรรเทาอาการปวด

 

เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Short Wave Diathermy Machine)

 

 

 

   

มีช่องคลื่นระหว่าง 10 - 100 MHz ช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บปวด, บรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ภาวะการอักเสบเรื้อรัง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ, ข้อต่อ หรือกล้ามเนื้อที่มีพังผืด

 

ถังน้ำวน (Whirlpool Tank)

กระแสน้ำวนที่ใช้คือน้ำอุ่น โดยประโยช์จากการใช้น้ำอุ่นนั้น จะช่วยทำให้ร่างกายลดการอักเสบ ตึงตัว เพิ่มการไหลเวียนโลหิต บรรเทาอาการปวด และช่วยทำให้แขน-ขา รู้สึกผ่อนคลายได้

 

ถังแช่พราฟิน (Paraffin Wax Bath Unit)

เป็นการใช้ความร้อนประเภทความร้อนตื้น ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื้อพังผืด กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของมือและข้อมือ

 

เครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน (Hydrocollator Unit)

เป็นการใช้ความร้อนชื้น ประเภทความร้อนตื้น ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และช่วยบรรเทาการตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดปวด ให้เกิดความผ่อนคลาย

 

โต๊ะหมุนให้ตั้งตรง (Tilt Table)

               

 

 

เตียงปรับระดับยืน ใช้ในการฝึกยืน กระตุ้นการลงน้ำหนักปรับความดันโลหิต ช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกบางในกรณีที่ผู้ป่วยนอนเตียงเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้

กลับขึ้นบน


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง