RSV : โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

RSV  :  โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

RSV : Respiratory Syncytial Virus

เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายผลิตสารคัดหลั่งจำนวนมาก เช่น เสมหะ หรือ น้ำมูก เป็นต้น เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายผ่านการไอหรือจาม หรือเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือ ผู้ป่วยมีอาการเบื้องต้นคล้ายเป็นหวัด คือ ปวดศีรษะ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล พบผู้ที่ติดเชื้อไวรัส RSV ได้ในทุกวัย แต่พบมากในเด็กและทารก ซึ่งเป็นวัยที่มักเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

 

อาการโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

จะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา 4-6 วัน ในเด็กเล็ก อาจพบอาการ

 • เบื่ออาหาร
 • หายใจเร็วกว่าปกติ
 • หายใจมีเสียงหวีด หายใจลำบาก
 • จาม ไอ มีไข้ น้ำมูกไหล
 • หงุดหงิดง่าย หรือเซื่องซึม

อย่างไรเสีย ไม่ควรปล่อยไว้ หากพบเด็กมีไข้สูง ควรปรึกษาแพทย์  

 

การรักษา

ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะคล้ายการรักษาแบบไข้หวัด โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ (Supportive care) ในกรณีที่มีอาการรุนแรง แพทย์ต้องรับไว้ใน โรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการ

 

การป้องกัน

โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ด้วย

 • ล้างมือให้สะอาด ก่อนมื้ออาหาร หลังเข้าห้องน้ำ เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงให้เด็กที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในช่วงอายุ 1-2 เดือนแรกสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นไข้หรือเป็นหวัด
 • ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเฉพาะทิชชูที่ใช้แล้ว ควรทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด
 • ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น ควรใช้แก้วน้ำของตัวเอง และหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำที่ผู้ป่วยใช้แล้ว
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ทารกที่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส RSV และพบอาการที่รุนแรงได้มากกว่า
 • ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังพบว่าเด็กที่ป่วยมาเล่นของเล่นนั้น ๆ

M

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง