PM วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


PM วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่..ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน #เป็นห่วงนะ

แพ็คเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 850 บาท/เข็ม

เปิดบริการทุกวันตามเวลาแพทย์ศูนย์สุขภาพและคลินิกกุมารเวชออกตรวจ

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
- ในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ควรฉีด 2 เข็ม (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น ระยะห่างจากเข็มที่ 1 นาน 1 เดือน)
- สำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ ควรปรีกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร. 1645 ต่อ 2005-7


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง