PK คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง


PK  คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

แพ็คเกจ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง บุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดแดงที่คอตีบ


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง