PK ตรวจข้อเข่าเสื่อม


PK ตรวจข้อเข่าเสื่อม

แพ็คเกจตรวจ “ข้อเข่าเสื่อม”

ปัญหาใหญ่ของวัยผู้สูงอายุ หากคุณอายุ 60 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักตัวมาก มีอาการเข่ายึด ฝืด งอลำบาก เข่าผิดรูป ปวด บวมแดง ควรเข้ารับการตรวจกับโรงพยาบาลธนบุรี


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง