PK คลอดเบาใจ


PK คลอดเบาใจ

แพ็คเกจคลอดปกติ (3 วัน 2 คืน) 42,900 

ค่าห้องพัก (ห้องเดี่ยวมาตรฐาน) ค่าอาหาร และค่าบริการทางการพยาบาล รวม 3 วัน 2 คืน

ค่าห้องพักสำหรับทารก รวม 3 วัน 2 คืน ..


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง