ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อสะโพก ต้องระวังอะไรบ้าง

ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อสะโพก ต้องระวังอะไรบ้าง

จากอาการผิดปกติของผู้ป่วยโรคข้อสะโพก ทำให้ผู้ป่วยต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและดูแลข้อสะโพกไม่ให้มีอาการมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้าง

1. ทำการโน้มตัวและยกขา เช่น

  • ท่าที่ต้องงอเข่าเข้าหาตัว
  • ก้มลงหยิบของ ใส่กางเกง ใส่ถุงเท้ารองเท้า
  • นั่งเก้าอี้เตี้ยเกินไป นั่งยองๆ หรือนั่งกับพื้น
  • ท่าบริหารที่ต้องงอข้อสะโพกมาก

2. การหุบ-กางขาที่ไม่เหมาะสม

  • นั่งไขว่ห้าง นั่งพับเพียบ ยืนไขว้ขา
  • นั่งกางขาออกกว้าง เช่น นั่งขัดสมาธิ
  • ท่าบริหารที่ หุบ-กางขามากเกินไป

3. การเอี้ยวตัวที่ไม่เหมาะสม

  • การหมุนตัว กลับมาปิดประตู
  • การเอี้ยวตัวเพื่อหยิบของ
  • ท่าบริหารที่เอี้ยวตัวมากเกินไป

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง