โรคไขมันพอกตับ (NAFLD)

โรคไขมันพอกตับ (NAFLD)

Non Alcoholic Fatty Live Disease (NAFLD) หรือ Non Alcoholic Steato Hepatitis (NASH) มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีการทำงานของตับผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน สาเหตุที่สำคัญของการทำงานผิดปกติของตับในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ภาวะไขมันเกาะที่ตับมากผิดปกติ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าโรคตับจากไขมันเกาะตับนี้เป็นโรคตับที่พบบ่อยที่สุดถึงราวหนึ่งในสี่ของประเทศ

 

ใครเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันพอกตับ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ อ้วน โดยเฉพาะการอ้วนแบบลงพุง ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคตับจากไขมันเกาะตับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไขมันเกาะตับ

 

เมื่อเป็นโรคไขมันพอกตับ...จะเกิดผลเสียอย่างไร

กรดไขมันอิสระที่มีมากขึ้นจะเป็นตัวทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำลายตับ ทำให้เกิดการตายของเซลล์ตับเมื่อการตายนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ จำนวนเนื้อตับที่ดีเหลือน้อยลง ถูกแทนที่ด้วยพังผืดหรือแผลเป็น จนอาจเกิดตับแข็งในที่สุด หากโรคยังดำเนินต่อไปอาจเกิดภาวะตับวายหรือมะเร็งตับได้

 

หากท่านป่วยเป็นโรคไขมันพอกตับ...ควรทำอย่างไร

  1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สมส่วน
  2. ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน หรือภาวะไขมันในเลือดสูงควรควบคุมโรคดังกล่าวอย่างเต็มที่
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรตจำนวนมาก
  5. การใช้ยาเพื่อรักษาโรคตับจากไขมันเกาะตับ ยังมีข้อมูลไม่มาก อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี ซิลิมาริน หรือ เอร์โซดีอ๊อกซีโคลิก แอสิด สามารถทำให้ระดับ เอ เอส ที (AST) และ เอ แอล ที (ALT) กลับสู่ภาวะปกติ


โรคไขมันพอกตับ

 

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

วิเคราะห์ตรงจุด หยุดทุ​กปัญหา รักษาอย่างใส่ใจ


แนะนำแพ็กเกจและโปรโมชั่น


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง