Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018

Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018

โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับ 2 รางวัล จากบริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า

-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา.

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง