บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี!! MRT อิสรภาพ-รพ.ธนบุรี

บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี!! MRT อิสรภาพ-รพ.ธนบุรี

รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน(ส่วนต่อขยาย) เปิดให้บริการแล้ว

รพ.ธนบุรี จึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางมารับบริการตรวจรักษา โดยมีรถตู้บริการ รับ-ส่ง ฟรี!!

ระหว่าง สถานีอิสรภาพ กับ รพ.ธนบุรี ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม เป็นต้นไป.- #เป็นห่วงนะ 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง