ศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Center) - โรงพยาบาลธนบุรี

                            

                             

 

เครื่อง MRI หรือเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายได้ด้วยความไวสูงโดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างภาพสามารถตรวจพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ระยะแรกสามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้เกือบหมดเช่น สมอง กระดูกสันหลัง ปอด หัวใจ และ อวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง เช่น ตับ ไต ตับอ่อน รังไข่และมดลูก สามารถตรวจได้หลายระนาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่าผู้ป่วย ไม่ใช้รังสี จึงตรวจสตรีมีครรภ์ได้อย่างปลอดภัย และไม่เจ็บ สามารถตรวจในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายโดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสีที่มีผลต่อไต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ MRI โรงพยาบาลธนบุรี โทร 0-2412-0020 ต่อ 1145
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - ประมาณ 21.00 น.

กลับขึ้นบน


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง