ข่าว Laboratory Accreditation 2560

Laboratory Accreditation 2560

Laboratory Accreditation 2560

โรงพยาบาลธนบุรี รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ โดย สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อแสดงว่าฝ่ายวิเคราะห์โรค โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์