โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ

        โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ    เพื่อต่อต้านยาเสพติด  ใน     วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562  นำทีมโดย   คุณอนุเทพ เลิศสกุลทอง ( CBDO ) ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี โดยเดินรณรงค์ ในย่านชุมชน จากกองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม   ไปสิ้นสุดที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน พร้อมกันนี้ ทางกองทัพเรือ     ได้มอบโล่ห์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาศนี้ด้วยโรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วม ต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิ.ย. 2562 กับ กองทัพเรือ