เราจะฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจได้อย่างไร

เราจะฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจได้อย่างไร

ก่อนอื่นเรามาทราบถึงปัจจัยของโรคหลอดเลือดหัวใจ

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. การสูบบุหรี่
 3. ภาวะไขมันในเลือดสูง
 4. ความอ้วน
 5. เบาหวาน


ขั้นตอนการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกาย

 1. มีการออกกำลังกายเพื่ออุ่นเครื่อง (warm up) และก่อนหยุดออกกำลังกายควรลดความรุนแรงของการออกกำลังกายลง (cool down)
 2. เริ่มจากวิธีการออกกำลังกายที่เบาก่อน เช่นเดินในทางราบ ต่อไปจึงเดินทางชันหรือขึ้นบันได
 3. ไม่ควรออกกำลังกายขณะอากาศร้อน หรือ หลังกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง
 4. ควรมียาขยายหลอดเลือดติดตัวขณะออกกำลังกาย
 5. ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหัวใจหรือทำผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ไม่ควรออกกำลังกายหนักเกินไปในระยะ 6 สัปดาห์แรก โดยดูจากชีพจรไม่ควรเกิน 120 ครั้งต่อนาที
 6. ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน แนะนำให้ทำกิจกรรมเบา-หนักปานกลาง
 7. กรณีมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมที่หนักเกินกว่าความสามารถของร่างกาย เช่นการเดินขึ้นบันไดแนะนำให้เดินใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที แล้วหยุดพักอย่างน้อย 30 วินาที หรือจนหายเหนื่อยแล้วเดินต่อ
 8. ผู้ป่วยเบาหวานควรทานอาหารว่างประมาณ 30-60 นาทีก่อนออกกำลังกาย และควรมีอาหารหรือน้ำหวานติดตัวขณะออกกำลังกายเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีความสำคัญในผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างไร
• การออกกำลังกายเป็นการเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ
• ช่วยชี้แนะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้เหมาะสม เพื่อลดอัตราเสี่ยงของภาวะโรคหัวใจที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ และอัตราเสี่ยงของปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
• ให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงภาวะของตนเองอย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้เหมาะสมกับสภาวะนั้นๆ

 

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลธนบุรี


แนะนำโปรโมชั่น 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ   แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง