เคหะเวชบริการ - โรงพยาบาลธนบุรี

เคหะเวชบริการ หรือหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (Home Health Car Service)

 

              

 

คือ หน่วยบริการดูแลสุขภาพ ที่เปิดบริการให้กับสมาชิกที่สนใจในรูปแบบการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยถึงที่บ้าน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคลอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมทั่วไปของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้านผู้ป่วย

เรา...ให้อะไรกับผู้ป่วย

>>    บริการที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆ

>>    การรักษาดูแลและติดตามป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเสมือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยบริการเยี่ยมไข้ถึงบ้านซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย

>>    ช่วยลดภาวะการเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องประสบปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน

>>    ช่วยแก้ปัญหาให้กับญาติที่ไม่มีเวลานำผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลได้เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการรักษาซึ่งจะทำให้ผลการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

>>    ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอีกทางหนึ่งคุณจะได้รับบริการอย่างไร

>>    เราจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้เพื่อให้การรักษามีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

>>    ให้บริการวิเคราะห์เลือดตามการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้

>>    รับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์ (Home Call)

>>    มีทีมพยาบาลดูแล และให้คำปรึกษาผู้สูงอายุที่บ้าน

กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยอัมพาตที่ต้องการทำแผลทุกวัน เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ สายอาหารด้วยความสะอาดปลอดภัย บริการของเราช่วยท่านได้ด้วยทีมพยาบาลมืออาชีพที่สามารถให้บริการได้ถึงที่บ้าน โปรดมอบความไว้วางใจให้กับเราโดยติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิก และรับบริการได้ที่แผนกเคหะเวชบริการ

กลับขึ้นบน


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง