เคล็ด(ไม่)ลับ ความสูงลูกน้อย

เคล็ด(ไม่)ลับ ความสูงลูกน้อย

                                วิธีเบื้องต้นที่ดูว่าลูกน้อยมีการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ให้คุณพ่อคุณแม่บันทึกน้ำหนักและส่วนสูงลงไปในกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตตามเพศ ซึ่งเป็นกราฟความสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ เมื่อเทียบกับอายุที่มีอยู่ในสมุดสุขภาพ (สมุดวัคซีน) โดยข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงจะได้จากการพาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง หรือจากสมุดแจ้งผลการเรียนที่คุณครูจัดเก็บข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กในแต่ละภาคเรียน การเจริญเติบโตที่ปกติคือความสูงเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเส้นตรงขนานไปกับกราฟและอยู่ในเส้นกราฟสีเขียว หากพบว่าความสูงเพิ่มขึ้นน้อยลงตกจากเส้นกราฟเดิม หรือความสูงหรือน้ำหนักน้อยกว่าเส้นกราฟปกติ ควรพาไปหากุมารแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

 

เมื่อพ่อแม่หลายๆท่านมาปรึกษาหมอเพราะกังวลเรื่องความสูงของลูก ซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย เช่น

 

1. กรรมพันธุ์ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสูงของลูกน้อยเลย
เราสามารถคำนวณความสูงตามกรรมพันธุ์ได้ตามสูตรดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่างเช่น พ่อสูง 170 ซม. แม่สูง 150 ซม. ลูกชายของบ้านก็จะมีความสูงตามกรรมพันธุ์ที่ 166.5 บวกลบ 10 ซม. และลูกสาวของบ้านนี้จะมีความสูงตามกรรมพันธุ์ที่ 153.5 บวกลบ 10 ซม.

 

2. ภาวะโชนาการ ในวัยเด็กที่กำลังโตต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ไม่เน้นหรือเลี่ยงอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งจนเกินไป นอกจากนี้ยังต้องการแคลเซียมประมาณ 800-1,200 มิลลิกรรมต่อวัน และอาจต้องการมากถึง 1,500 มิลลิกรรมต่อวันในเด็กวัยรุ่น อาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม กุ้งฝอยหรือกุ้งตัวเล็กๆ ปลาเล็กปลาน้อยทอด งาดำ ถั่วแดง และผักใบเขียว แต่ถ้าหากไม่สามารถกินอาหารเหล่านี้ได้ ก็อาจจะต้องเสริมด้วยแคลเซียมเม็ดค่ะ

 

3. การออกกำลังกาย ช่วยในการพัฒนาของหัวใจ การดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังพบว่า การออกกำลังกายติดต่อกันเกิน 30 นาที จะทำให้มีการหลั่งของฮอร์โมนความสูง (growth hormone) ออกมามากขึ้นด้วย

 

4. สุขภาพร่างกาย โรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคทางเดินอาหาร แพ้อาหารรุนแรง และภาวะเครียด จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ในขณะเดียวกันเด็กที่สุขภาพปกติ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลให้ห่างไกลจากโรคภัย เด็กจำเป็นต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันและควรเข้านอนก่อน 21.00 น. นะคะ เนื่องจากฮอร์โมนความสูง (growth hormone) จะหลั่งประมาณ 22.00 น. ถึง 03.00 น.แต่ละหลั่งเมื่อหลับสนิทไปแล้ว 1 ชั่วโมงค่ะ

 

5. ฮอร์โมน ฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ได้แก่ ฮอร์โมนความสูง (growth hormone) ฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroid hormone) ฮอร์โมนเพศ (sex hormone) และฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) ซึ่งหากมีความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ เด็กจะมีวคามสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าปกติ

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง