ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ทำไม ??? ต้องตรวจสุขภาพประจำปี

แล้วควรตรวจดูอะไรบ้าง??

     ตามสถิติทางการแพทย์ ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากขึ้นเรื่อยๆ อันได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้จัดเป็นภัยเงียบนั่นคือ จะไม่ปรากฏอาการในระยะต้น กว่าจะรู้ตัวก็เป็นมากหรือ มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมากต่อเนื่องยาวนานและมีผลต่อคุณภาพชีวิต

     ปัจจุบันมีข้อมูลทางการแพทย์ ยืนยันชัดเจนแล้วว่า การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อติดตามความเสี่ยง เกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจอย่างชัดเจน เพราะการดูแลป้องกัน หรือ การได้รับการรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่า สามารถชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือ เบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้ หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ และวัตถุประสงค์ของการตรวจโดยละเอียด หากพบความผิดปกติ จะได้ดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ หากไม่พบ อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจตลอดทั้งปี จึงไม่ใช่การเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อย่างที่หลายคน เข้าใจอีกต่อไป

     การตรวจสุขภาพจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้าง และ ตรวจถี่ขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ สุขภาพโดยรวม ประวัติครอบครัว และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นจะแบ่ง ตามเพศและอายุ โดยแพทย์แนะนำให้ตรวจทุก 1 ปี สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อาจจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมและตรวจบ่อยขึ้น

รายละเอียดรายการตรวจสุขภาพ

heart การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

แพทย์จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติอาการต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่วมกับ การตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ประกอบกับการตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกโรคได้ในระดับหนึ่ง

heart ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

เป็นการตรวจสุขภาพตาทั่วไป เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคทางตา

heart ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC : Complete Blood Count) 

เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบของเลือด ได้แก่ ความเข้มข้นของเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ซึ่งอาจบอกถึงสภาวะผิดปกติเช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย จำนวนเกล็ดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งอาจรวมการตรวจฮีโมโกลบิน (Hemoglobin Typing) ในกรณีเตรียมตัวตั้งครรภ์หรือ แต่งงาน และแม้แต่การตรวจหมู่เลือดทั้งสองชนิด (Blood Group ABO &Rh)

heart ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS : Fasting Blood Sugar) 

เพื่อประเมินความเสี่ยง และคัดกรองโรคเบาหวาน

heart ตรวจปัสสาวะ (UA :Urinalysis) 

ช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้น รวมถึงโรคอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ

heart ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function : BUN,Cr,eGFR) 

เป็นการตรวจเลือดเพื่อดูระดับค่าครีเอตินิน (creatinine) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อ และ ค่า BUN (Blood Urea Nitrogen) ซึ่งเป็นค่าของเสียจากการย่อยสลายโปรตีน และ eGFR (Estimated glomerular filtration rate) เพื่อประเมินความสามารถในการกรองและขับของเสียของไต

heart ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) 

เพื่อดูระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ รวมถึงไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดีและคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

heart ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid) 

เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์ (Gout)

heart ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function : SGOT, SGPT, Alk Phos, Bilirubin, Albumin, Globulin,GGT)

เป็นการตรวจดูความผิดปกติของตับและทางเดินน้ำดี โดยตรวจหาเอ็นไซม์และสารต่างๆ ในเลือดเพื่อหาภาวะตับอักเสบ ตับเสื่อมสภาพ ภาวะดีซ่าน

heart เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

เพื่อดูความผิดปกติในช่องทรวงอก เช่น ขนาดของหัวใจ วัณโรคและโรคต่างๆ ของปอด

heart ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เป็นการประเมินการทำงานของหัวใจ เพื่อดูความผิดปกติเช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด หรือ เต้นผิดปกติ

heart ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

ช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น เช่น ภาวะการอักเสบติดเชื้อในลำไส้ พยาธิ รวมถึงตรวจหาภาวะเลือดปนในอุจจาระซึ่งอาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ ริดสีดวงทวาร มะเร็งทางเดินอาหาร 

heart ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (T3, TSH, Free T4)

ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์จากระดับฮอร์โมนในเลือด

heart ตรวจวัดระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)

เป็นการตรวจดูระดับแคลเซียมในเลือด หากสูงหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ร่วมด้วย

heart ตรวจไวรัสตับอักเสบ (HBsAg, HBsAb, Anti HCV, Anti HBc)

โดยไวรัสตับอักเสบบีและซีสามารถตรวจคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้น และการตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ

heart ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง 

ได้แก่ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) และ มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) ในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี การตรวจมะเร็งรังไข่ (CA 125) ในสุภาพสตรี และตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ในสุภาพบุรุษที่อายุมากกว่า 40 ปี

heart ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)

เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะสำคัญภายในช่องท้องเช่น ตับ ไต ตับอ่อน ม้าม เส้นเลือดใหญ่ภายในช่องท้อง รวมถึงมดลูกและรังไข่ในผู้หญิงและต่อมลูกหมากในผู้ชาย

heart ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram and Ultrasound)

heart ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี ThinPrep/SurePath

heart ตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์ (VDRL, Anti HIV)

 

หมายเหตุ 

  • การตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลและไขมัน ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 10 - 12 ชม.
  • การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดอาหารและเครืองดื่มก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชม.
  • การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ควรกลั้นปัสสาวะก่อนตรวจ
  • การตรวจภายในของสุภาพสตรี ควรเลี่ยงการมาตรวจขณะมีรอบเดือนและควรงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจ ประมาณ 3 วัน

 

แพ็กเกจ


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง