โรคมือเท้าปากในเด็ก

โรคมือเท้าปากในเด็ก

โรคมือเท้าปากเป็นหนึ่งในโรคที่พบมากในเด็ก เกิดจาก เชื้อเอนเทอโรไวรัส ติดต่อโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง การไอ การจามรดกัน หรือสัมผัสกับข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน


หลังได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ป่วยอาจมีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย จากนั้นอีก 1-2 วัน จะเจ็บปาก กลืนน้ำลายไม่ได้ และไม่ทานอาหาร ซึ่งจะมีการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น หากไม่รุนแรงจะหายได้ใน 7-10 วัน แต่หากมีอาการแทรกซ้อนก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ปกครองจึงไม่ควรชะล่าใจ หากมีอาการรีบพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ โรงพยาบาลธนบุรี หรือสามารถศึกษาวิธีป้องกันโรคและดูแลลูกน้อยเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายต่อได้ที่วิดีโอนี้


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง