การตรวจตับด้วย FibroScan

การตรวจตับด้วย FibroScan

FibroScan

เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจเพื่อดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับ ในปัจจุบันเครื่องตรวจนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องหนึ่ง โดยอาศัยหลักว่าเนื้อตับปกติจะมีลักษณะนิ่มแต่ถ้ามีพังผืดมากหรือแข็งมาก เนื้อตับก็จะแน่นมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงถือได้ว่าเครื่องตรวจนี้มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคตับแข็งในระยะแรกๆได้

ในปัจจุบันเครื่องนี้ได้ถูกนำมาใช้ประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับเพื่อทดแทนการเจาะชิ้นเนื้อตับ ผลที่ได้จากการตรวจ FibroScan จะช่วยในการพยากรณ์โรคแทรกซ้อน เพื่อติดตามผล และประเมินโรคที่เป็น โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆกับร่างกาย ลดอัตราการแทรกซ้อนของการเจาะตับได้ และยังลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนอนโรงพยาบาลอีกด้วย

 

หลักการทำงานของเครื่อง FibroScan

ใช้หลักการส่งสัญญาณคลื่น shear wave เข้าไปในเนื้อตับและใช้ ultrasound wave ตรวจจับความเร็วของคลื่น shear wave ที่กระทบกับเนื้อตับ แล้วประเมินค่าความนิ่มหรือแข็งของเนื้อตับออกมาโดยใช้หลักว่า ถ้าเนื้อตับเริ่มแข็ง คลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจะเดินทางได้เร็วค่าที่ได้จะสูงซึ่งมีหน่วยวัดเป็น kPa (กิโลพาสคาล)

 

ตรวจ FibroScan เจ็บมั้ย?

การตรวจ FibroScan ไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ ง่ายและรวดเร็วทราบผลทันที ท่านจะรู้สึกสั่นสะเทือนบริเวณผิวหนังที่ปลายหัวตรวจเล็กน้อย

 

วิธีตรวจ FibroScan

- ให้นอนหงายโดยยกแขนทั้งสองข้างไว้เหนือศีรษะ ทาเจลที่หัวตรวจหรือผิวหนังคนใช้เพียงเล็กน้อย

- ทำการตรวจวัดทั้งหมด 10 ครั้ง ที่บริเวณตำแหน่งเดียวกัน

- ผลที่ได้เป็นตัวเลข ตั้งแต่ 1.5 ถึง 75 kPa ซึ่งแพทย์จะแปลผลจากการตรวจวัด

 

ตรวจ FibroScan เพื่ออะไร?

แพทย์จะแปลผลที่ได้ว่าพังผืดในตับมากน้อยเพียงใดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาขั้นต่อไป

 

FibroScan ไม่ควรตรวจวัดใน :

  • อวัยวะอื่นๆ นอกจากตับ
  • ผู้ป่วยที่ติดอุปกรณ์ในร่างกาย เช่น pacemakers,defibrillators,pums….
  • หญิงตั้งครรภ์
  • ผู้ป่วยท้องมาน (ascite)

แนะนำแพ็กเกจและโปรโมชั่น


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง