ดวงตา

ดวงตา

ดวงตา

อวัยวะที่สำคัญของคนเรา หากมีปัญหาการมองเห็น คุณภาพชีวิตย่อมเปลี่ยนไป โรคทางตาบางโรค ไม่แสดงอาการจนกว่าจะเข้าสู่ขั้นรุนแรง ดังนั้น การตรวจสุขภาพตาประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการประเมินปัญหาของตา

การประเมินปัญหาทางตา แพทย์ต้องตรวจดูลักษณะทางกายวิภาคของลูกตาว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งต้องทดสอบการมองเห็น (Visual Function) ซึ่งมี

1. การวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า ประกอบไปด้วย

  • การวัดระดับสายตา (Visual Acuity/VA) คือ ความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น หรือ การวัดความคมชัดของสายตา วิธีที่เป็นมาตรฐานและใช้กันแพร่หลายคือ Snellan Visual Acuity ซึ่งเป็นแผ่นที่มีพื้นขาวและมีแสงไฟส่องมาจากด้านหลัง มีตัวเลขหรือ อักษรเป็นตัวทดสอบ (Optotypes) สำหรับเด็กเล็กใช้รูปภาพ หรือ ตัวการ์ตูน (Allen picture or cards)

- ตรวจทีละตา
- เริ่มจากใช้ตาเปล่ามองก่อน (VA without correction)
- จากนั้นวัดในขณะที่สวมแว่นสายตา หรือ contact lens (VA with correction) ในผู้ที่มีแว่นสายตา หรือ contact lens
- ให้มองผ่านรูเล็กๆ (VA with pinhole) หากการมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ปกติ

PINHOLE VA คือ การมองผ่านรูเล็กๆ มักช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น ในผู้ที่มีสายตาผิดปกติ (Refractive errors) เพื่อประเมินขนาดของรูม่านตา

  • การตรวจตาบอดสี (Color vision) เป็นสิ่งที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
  • ลานสายตา (Visual field) คือ ขอบเขตของการมองเห็นภาพด้านข้างเมื่อเรามองตรงออกไป โดยในคนปกติ เมื่อมองตรงออกไปเราจะเห็นภาพได้กว้างมากทั้งภาพตรงหน้าเราและภาพโดยรอบ โดยเราไม่ต้องเงยหน้า ก้มหน้า หรือหันหน้า แต่โรคตาบางชนิดจะพบความผิดปกติของลานสายตา เช่น ต้อหิน หรือ เนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง

2. การวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ

      สามารถตรวจหาความผิดปกติในการมองเห็นได้ เช่น สายตาสั้น สายตายาว และ สายตาเอียง

3. การวัดความดันตา

     เป็นการตรวจหาโอกาสที่จะเป็นต้อหิน ซึ่งเกิดจากตาไม่สามารถทนความดันภายในตัวเองได้ ซึ่งการวัดมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

การเตรียมตัวเพื่อรับการตราจตา

  1. ควรงดการใส่คอนแทคเลนส์ ชนิด Soft lens อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ, Hard lens หรือ Semi Hard lens ควรงด อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ สามารถใช้แว่นแทนได้
  2. ไม่ควรขับรถเอง เนื่องจากขั้นตอนการตรวจต่างๆ อาจมีการใช้ยาหยอดตา ที่มีผลต่อการมองเห็น และอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะได้

M.

 

ความถี่ในการตรวจสุขภาพตา

 

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลธนบุรี


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง