โรงพยาบาลธนบุรี เปิด บริการ Drive In Unit

โรงพยาบาลธนบุรี  เปิด บริการ Drive In Unit

 

#โรงพยาบาลธนบุรี เปิดบริการ #DriveInUnit สำหรับตรวจอาการ #ไข้ #ไอ #เจ็บคอ เป็นบริการรูปแบบใหม่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ปะปนผู้อื่นและปลอดการติดเชื้อ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการแบบครบวงจร
ผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการมาไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะได้รับการตรวจรักษาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จบในที่เดียว หรือ One Stop Service ที่บริเวณพื้นที่ที่โรงพยาบาลธนบุรี จัดเตรียมไว้ให้ โดยเป็นพื้นที่แยกส่วนออกจากอาคารให้บริการตรวจผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง