ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

รพ.ธนบุรี เข้าร่วม "กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตบางกอกน้อย ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ