โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย

โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย

   วันศูกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลธนบุรี ส่งทีมพยาบาล จัดอบรม การฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ก่อนนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  ณ หอประชุมสาสุกรี  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยโรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ อบรม การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  (CPR) ที่ รร.ชิโนรสวิทยาลัย