โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับ  

พบมากเป็นอันดับ 5 ของมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก รองจากมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหารตามลำดับ ในประเทศไทย อุบัติการณ์ของมะเร็งตับในเพศชายเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง 

ในเพศหญิงมะเร็งตับเป็นสาเหตุการตายรองจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

 

สาเหตุของมะเร็งตับ

 1. ไวรัสตับอักเสบบี หรือซี
 2. ตับแข็ง
 3. การได้รับสารอะฟาทอกซิน จากอาหารจำพวก ถั่ว ข้าวโพด และอาหารแห้งต่างๆ

 

อาการ
-มะเร็งตับระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ยกเว้นรายที่เป็นตับแข็งอยุ่ก่อนจะมีอาการของโรคตับแข็ง
-เมื่อก้อนมะเร็งลุกลามมากขึ้น จึงเริ่มมีอาการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด จุกเสียดท้อง หรือปวดชายโครงขวา มีไข้ บางรายมีอาหารตาเหลือง ตัวเหลือง ท้องบวม เท้าบวม

 

การวินิจฉัย
เบื้องต้นแพทย์จะสงสัยโรคนี้จากอาการแสดงของผู้ป่วยตรวจพบตับโต และจะทำการตรวจพิเศษยืนยันว่าเป็นมะเร็งตับ โดยการตรวจเลือดพบระดับของสารแอลฟาฟีโตโปรตีนสูง ตรวจพบมะเร็งจากการตรวจอัลตร้าซาวด์ การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

 

การรักษา

 1. การผ่าตัดก้อนมะเร็งออก
 2. การให้ยาต้านมะเร็งร่วมกับการอุดกั้นเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับ ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้
 3. การใช้คลื่นเสียง เข้าในก้อนมะเร็ง
 4. การเปลี่ยนตับ แต่สำหรับผู้ป่าวมะเร็งตับมักมีข้อจำกัดมากมาย

 

การป้องกัน

 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบี
 2. ไม่ดื่มสุรา อาจทำให้เกิดตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งตับได้
 3. หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีสารอะฟลาทอกซิน(อาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อน)สารชนิดนี้มีความทนต่อความร้อน แม้จะปรุงให้สุกก็ไม่ถูกทำลาย
 4. ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ หรือโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบี ควรไปพบแพทย์ตรวจเลือด และตรวจหามะเร็งตับระยะแรกทุก 6 เดือน หากพบจะได้ให้การรักษาให้หายขาดได้  

 

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ


แนะนำแพ็กเกจและโปรโมชั่น


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง