กิจกรรม โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สภากาชาด รับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สภากาชาด รับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สภากาชาด รับบริจาคโลหิต