บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

       โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สภากาชาด รับบริจาคโลหิต ครั้ง2 ประจำปี 2563         ในวันที่ 27 พ.ค 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล โดยมี  นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ              ผู้อำนวยการแพทย์ มาให้กำลังใจ ผู้บริจาคและทีมงาน อย่างใกล้ชิด
#บริจาคโลหิต สิ่งดีๆที่สามารถ แบ่งปัน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ เพราะนอกจากจะได้เป็นผู้ให้แล้ว ก็ยังได้รับสุขภาพที่ดีกลับมาอีกด้วย ความสุขที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ... มาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะ

 บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต