รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565

รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.พ.2565
ครั้งที่ 2  วันที่ 18 พ.ค 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ส.ค 2565
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พ.ย 2565
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 เวลา 09.00 - 15.00 น.
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ได้ที่  ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร 1645 กด 1 ต่อ 2005 - 2007  รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565
รพ.ธนบุรี รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2565