4 คำถาม เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

4 คำถาม เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

4 คำถามยอดฮิต กับการรับวัคซีนช่วง COVID-19

 

1. จำเป็นไหมต้องมารับวัคซีนพื้นฐานในช่วงนี้
จำเป็น ในด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กเล็ก เพราะนอกจากโรค COVID-19 แล้วยังมีโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่เด็กมีความเสี่ยงจะป่วยและมีอาการรุนแรง ดังนั้นการเลื่อนการรับวัคซีนจะส่งผลให้เด็กพลาดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น รวมถึงพลาดรับวัคซีนบางชนิดที่มีระยะเวลาจำกัด


2. สถานบริการมีการเตรียมการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างไร
บริหารจัดการช่วงเวลาการให้บริการและจำนวนผู้มารับบริการมีมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม อาทิ การทำความสะอาดสถานที่ โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ


3. เตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรเมื่อต้องเดินทางมารับวัคซีน
ควรสวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเองด้วยการระวังการติดเชื้อจากละออง (Droplet Transmission Precaution) โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้มารับบริการ


4. ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่
ควรฉีด
เพื่อลดโอกาสการป่วยที่มีอาการและอาการแสดงคล้ายกับการติดเชื้อ SARS-CoV2 (Influenza-like illness) จะได้ไม่ถูกกักตัวและติดตาม แม้วัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันการติดโรค COVID-19

 


แพ็คเกจแนะนำ


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง