ทำบุญ ครบรอบ 42 ปี รพ.ธนบุรี

ทำบุญ ครบรอบ 42 ปี รพ.ธนบุรี

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง