รางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance

รางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance

รพ.ธนบุรี ได้รับรางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance GroupA (>200 beds) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก Allianz Ayuddhaya

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง