ข่าว รางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance

รางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance

รางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance

รพ.ธนบุรี ได้รับรางวัล 1st Runner Up Best Medical Performance GroupA (>200 beds) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก Allianz Ayuddhaya