โรงพยาบาลธนบุรี มอบกระบองไฟและเสื้อสะท้อนแสง แด่ ตำรวจ

โรงพยาบาลธนบุรี มอบกระบองไฟและเสื้อสะท้อนแสง แด่   ตำรวจ

รพ.ธนบุรี ร่วมสวัสดีปีใหม่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย พร้อมมอบ กระบองไฟ จำนวน 50 อัน และเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 50 อัน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไปโรงพยาบาลธนบุรี มอบกระบองไฟและเสื้อสะท้อนแสง แด่   ตำรวจ
โรงพยาบาลธนบุรี มอบกระบองไฟและเสื้อสะท้อนแสง แด่   ตำรวจ
โรงพยาบาลธนบุรี มอบกระบองไฟและเสื้อสะท้อนแสง แด่   ตำรวจ