โรคอ้วนลงพุง

โรคอ้วนลงพุง

ภาวะอ้วนลงพุง คือ 

  • ผู้หญิงที่มีรอบเอว ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไป
  • ผู้ชายที่มีรอบเอว ตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ขึ้นไป

 

วิธีการวัดรอบเอว

  1. อยู่ในท่ายืนตรง
  2. ใช้สายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผ่านสะดือ
  3. วัดในช่วงหายใจออกสุด (ท้องแฟบ) โดยให้สายวัดแนบกับลำตัว ไม่รัดแน่น และวางอยู่ในแนวขนานกับพื้น

 

ผู้ที่อ้วนลงพุงร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอีก 2 ใน 4 อย่างต่อไปนี้

  1. ความดันโลหิตตั้งแต่ 130 / 85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
  2. น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูง ตั้งแต่ 100 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ขึ้นไป
  3. ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตรขึ้นไป
  4. ระดับไขมัน HDL - Cholesterol  ต่ำกว่า 40 มิลลิกรัม ต่อ เดซิลิตร ใน ผู้ชาย หรือ ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม ต่อ เดซิลิตร ในผู้หญิงจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์และอัมพาต

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง