บรรยาย "โรคต้อหิน ภัยมืดใกล้ตัว" การไฟฟ้านครหลวง สามเสน

บรรยาย