โรคด่างขาว (Vitiligo)

โรคด่างขาว  (Vitiligo)

 เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสีผิวโดยมีการทำลายเซลล์เม็ดสี (Melanocyte) เยื่อเมือกบุภายในอวัยวะต่างๆ  ทำให้เห็นเป็นรอยด่างสีขาว เหมือนน้ำนมเป็นดวงๆ ตามร่างกาย  ไม่ใช่โรคติดต่อ  แต่อาจมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ และ สามารถลุกลามได้

 

สาเหตุ : ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดโรคด่างขาว

อาการ : พบรอยด่างขาวเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังโดยไม่มีผื่นคันนำมาก่อน   โดยแบ่งชนิดตามการกระจายของโรค  คือ

1.ด่างขาวเป็นหย่อม  เรียกว่า Focal  type  มี จำนวนรอยขาว วงเดียว หรือ มากกว่า

2.รอยขาวเป็นกลุ่ม  เรียกว่า Segmental type มักเกาะกลุ่มเรียงกันคล้ายเรียงไปตามเส้นประสาท  อยู่ข้างเดียวกันมักเกิดในคนอายุน้อย

3. รอยขาวกระจายตามส่วนต่างๆทั่วไป  เรียกว่า Vulgaris type  พบมากที่สุด มักลามมากขึ้นเรื่อยๆ รักษาค่อนข้างยาก

4.รอยขาวที่ปลายนิ้ว  เรียกว่า Acrofacial type มักเป้นปลายนิ้วมือ-เท้า รอบริมฝีปาก มักลามขึ้นเรื่อยๆ 

5.ด่างขาวเกือบทั้งตัว  เรียกว่า Universal type เป็นกระจายเกือบทั่วร่างกาย เหลือบริเวณสีปกติเพียงเล็กน้อย  

6.Nonsegmental vitiligo  เป็นโรคด่างขาวที่เหลือจาก Segmental vitiligo ทั้งหมด

 

การรักษา : ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ และแต่ละชนิดในแต่ละคน มีการตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกันไป โดยมีแนวทางรักษา  ดังนี้

1.หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัด

2.การทายา

3.การทานยา  มักต้องใช้ร่วมกับการฉาย UV

4.การฉายแสง Ultra  violet  UV light

5.การผ่าตัดเอาผิวหนังปกติมาปิดรอยโรค  เพื่อปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี

6.การใช้ Excimer laser  เพื่อกระตุ้นเม็ดสี


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง